Menu
Your Cart

Bakım Sistemleri

Kombilere Bakım Yapılması, Tesisat Temizliği ve Kombilerin Doğru Kullanımı

Kombi Bakımı Ne Zaman Yapılmalı?

Kombilere periyodik olarak bakım yapılması çok önemlidir. Cihazın verimli çalışması, yakıt tasarrufu ve emniyet için, yılda en az bir kez özellikle kışa girerken mutlaka kombi bakımı yapılmalıdır. 

Kombi Bakımının Faydaları Nelerdir?

Kombi bakımının faydaları şu şekilde sıralanabilir: Kombinin tam verimle çalışması sağlanır, radyatör ve sıcak su boylerine giden suyun debisi ve sıcaklığı artar, bu doğrultuda gerekli olan enerji miktarı düşer ve doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlanarak ısınma giderleri azaltılmış olur,  olası arızalar önceden tespit edilir ve kesintisiz ısınma sağlanır,  kombinin kullanım ömrü artar, daha konforlu bir yaşam, can ve  mal güvenliği sağlanır.

Kombi Bakımında Neler Yapılır?

Kombi bakımı sırasında; cihazın genel bakım ve temizliği, eşanjör temizliği,  kombide yanma ve gaz ayar  kontrolü, gaz ve su sızdırmazlık kontrolü, baca sistemi kontrolü, kombi içerisinde bulunan ana malzemelerin kontrolü yapılarak, elektrik bağlantıları gözden geçirilir.  Bunun yanısıra yenilenmesi gereken parçalar değiştirilir.

Uzman ve Yetkili Servisler Neden Tercih Edilmeli?

Yetkili servislerin, tüketici lehine hizmet verecek şekilde ana firma ile sözleşmeleri bulunmaktadır. Yetkili servisler, ana firma prosedürleri doğrultusunda hizmeti ön planda tutmak için, servislik sözleşmesi gereğince, eğitimli ve uzman kadrolarla çalışmak zorundadırlar.  Kombi bakımı çok ciddi bir konudur. Bu nedenle, kombi bakımında firmalar tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin tercih edilmesi önem arz etmektedir.  

Alarko kombi

Kombinin bakımının yanı sıra, hem sağlık, hem de yakıt tasarrufu yönünden kombi kullanımı nasıl olmalıdır? 

Oda sıcaklığındaki her bir derecelik sıcaklık artışı yaklaşık %6 ila 8 arasında daha fazla yakıt tüketimine sebep olur.  Bu konuyu biraz açacak olursak;   Farklı odalar farklı sıcaklıklar ister.  Oturma odalarında ve salonlarda 20÷22 ⁰C derece arasında sıcaklık istenir. İnsanlar evde ve ayakta iken salon sıcaklığının 22 °C derece olması gerekmektedir.  Biz buna konfor sıcaklığı diyoruz. İnsanlar dışarıda veya evde uykuda iken (uykuda üzerinde bir örtü olduğu için)  oda sıcaklığının 16÷18 ⁰C derece arasında olması yeterlidir. Buna da ekonomi sıcaklığı diyoruz. Aksi bir durum olmadığı sürece konfor sıcaklık zamanları, sabah 5:00 ile 9:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 ila 23:00 saatleri  arasında ayarlanır. Ekonomi sıcaklığı zamanları ise konfor sıcaklığı dışında kalan zamanlar  olarak ayarlanır.  Konfor ve ekonomi sıcaklık ve zamanlarını kullanıcı kendisi yapabilir. Fakat bu işlem çok da kolay değildir. Konfor ve ekonomi sıcaklık ve zamanlarını  kontrol edebilen kontrol üniteleri  bulunmaktadır.  Kullanıcı,  basit olan kontrol panelleri, programlama saatleri, internet veya wi-fi erişimli kontrol panelleri,  dış hava kontrol paneli temin eder ve  uygun olarak kullanır ise ciddi bir yakıt tasarrufu sağlar.

Radyatörlere takılacak termostatik vanalar yakıt tasarrufu sağlar mı?

Radyörlere termostatik vana konulmasında fayda vardır. Termostatik vana ile oda sıcaklığı ayarlanarak,  odanın gerektiğinden fazla ısınması engellenir. Bu da çok ciddi bir yakıt tasarrufu sağlar.

Radyatör temizliği ,  tesisat ve tesisatta bulunan filtre  temizliği yakıt tasarrufu sağlar mı?  

Tesisatın yapımı sırasında metal borular içerisinde oluşan kirlilik, oksitlenme, kaynak cürüf ve çapakları ile tesisatın işletilmesi sırasında sisteme yüklenen besleme suyunun özelliklerine  ve  işletme koşullarına bağlı olarak tesisatta meydana gelen  kireç,  korozyon sonucu oluşan tortu ve kirlilikler, tesisatta  su ile birlikte dolaşarak ‘‘tesisat çamuru’’ olarak adlandırılan oluşuma sebep olabilmektedir. Oluşan bu tesisat çamuru radyörleri tıkayıp, verimsizliğe,  kombinin yüksek sıcaklıklarda çalışmasına,  kapasite düşümüne sebeb olmaktadır.  Ayrıca kireç, tortu ve kirlilikler, işletme sırasında kombi eşanjörü içerisinde geçiş kanallarını tıkayabilmekte ve yüksek sıcaklıktaki metal yüzeylere yapışarak taşlaşmakta ve  bu noktalarda suya  ısı transferini engelleyerek  yüksek sıcaklık bölgelerinde   metallerin deformasyon görmesine, çatlamasına ve delinmesine sebep olabilmektedir.  Bunu önlemek için tesisat suyunun kontrol edilmesi,  radyatör temizliği,  kombi eşanjörü temizliği,   tesisat ve tesisatta bulunan filtre  temizliğinin  yapılması gerekmektedir. Bu işlem ile birlikte olası arızaların önüne geçilir ve yakıt tasarrufu sağlanmış olur.

Binalara yapılacak mantolama yakıt tasarrufu sağlar mı?

Bu konuda yasal düzenleme mevcuttur. Yeni binalar mantolamalı yapılmaktadır.  Mevcut binaların ise yasalar çercevesinde mutlaka izole edilmesi, yani mantolama yapılması gerekmektedir.  Bu da çok ciddi tasarruflar sağlayacaktır.

Ayrıca; çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler kullanmak, radyatörlerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmamak da yakıt tasarrufunu sağlayacaktır.